เราคือ
ศิลปินนักถ่ายภาพ
ผู้สร้างสรรค์ผลงาน
ด้วยแรงบันดาลใจ

โทร : 08 6919 9899

งานของเรา

ถ่ายภาพสินค้า ถ่ายกับแบบฉากขาว และแบบคอนเซ็ปตกแต่งเสริมเรื่องราวและความน่าสนใจ ทั้งในและนอกสถานที่ ด้วยศิลปินช่างภาพมืออาชีพ…..(ดูรายละเอียด)
ถ่ายภาพด้วยแนวคอนเซ็ป เพื่อนำเสนอเรื่องราว (story) สร้างจุดขาย (Big Idea) และสื่อถึงไอเดียในการผลิตงาน เพื่อเพิ่มมูลค่าทางการตลาด….. (ดูรายละเอียด)
ถ่ายภาพบุคคล ในสตูดิโอและสถานที่จริง เพื่อทำโปรไฟล์ที่ทำงานหรือแบบส่วนตัว กับแนวคิดการนำเสนอด้วยช่างภาพมือรางวัลระดับประเทศ…..(ดูรายละเอียด)

Photo Film

ถ่ายภาพด้วยกล้องฟิล์มและใช้ฟิล์มขาวดำ,ไฟสตูดิโอและแสงธรรมชาติ พร้อมอัดขยายด้วยกระดาษ Gelatin Silver Print และเทคนิคพิเศษในห้องมืด…..(ดูรายละเอียด)
ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงาน องค์กร และบริษัทต่างๆ

จุดเริ่มต้นของการเรียนรู้...เพื่อก้าวสู่มืออาชีพ
เรียนถ่ายภาพกับ...พลฤทธิ์ ฐิติวริทธินันท์

"เส้นทางล่าฝัน...สู่รางวัลและอาชีพ"
เรียนถ่ายรูปกับช่างภาพสายประกวดภาพถ่าย (เน้นภาคปฏิบัติเป็นหลัก)

เนื้อหาการเรียน เริ่มต้นตั้งแต่พื้นฐานการใช้งานกล้อง DSLR (แบบเน้นภาคปฎิบัติ) โดยสอนให้รู้จัก การตั้งค่าเพื่อให้สามารถถ่ายรูปในสถานะการณ์แบบต่างๆได้อย่างถูกต้อง แนะนำการใช้งานเลนส์ ระบบโฟกัส รวมทั้งการใช้งานปุ่มต่างๆ หมวดต่างๆ ในกล้อง และเมนูที่จำเป็น ต้องใช้ในกล้องแต่ละรุ่นของท่าน เนื่องจากกล้องแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อ มีเมนูและฟังก์ชั่นการทำงานที่ไม่เหมือนกัน….. – คลิกอ่านรายละเอียด –

1.Basic Photography เรียนถ่ายรูปเบื้องต้น เน้นภาคปฏิบัติในสถาณการณ์จริงโดยมีการออกทริปนอกห้อง (เรียน 15 ชั่วโมง)

เนื้อหาการเรียน เริ่มต้นตั้งแต่พื้นฐานการใช้งานกล้อง DSLR (แบบเน้นภาคปฎิบัติ) โดยสอนให้รู้จัก การตั้งค่าเพื่อให้สามารถถ่ายรูปในสถานะการณ์แบบต่างๆได้อย่างถูกต้อง แนะนำการใช้งานเลนส์ ระบบโฟกัส รวมทั้งการใช้งานปุ่มต่างๆ หมวดต่างๆ ในกล้อง และเมนูที่จำเป็น ต้องใช้ในกล้องแต่ละรุ่นของท่าน เนื่องจากกล้องแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อ มีเมนูและฟังก์ชั่นการทำงานที่ไม่เหมือนกัน…..– คลิกอ่านรายละเอียด –

2. Landscape Photography เรียนถ่ายภาพวิวทิวทัศน์

เนื้อหาการเรียน เริ่มต้นตั้งแต่พื้นฐานการใช้งานกล้อง DSLR (แบบเน้นภาคปฎิบัติ) โดยสอนให้รู้จัก การตั้งค่าเพื่อให้สามารถถ่ายรูปในสถานะการณ์แบบต่างๆได้อย่างถูกต้อง แนะนำการใช้งานเลนส์ ระบบโฟกัส รวมทั้งการใช้งานปุ่มต่างๆ หมวดต่างๆ ในกล้อง และเมนูที่จำเป็น ต้องใช้ในกล้องแต่ละรุ่นของท่าน เนื่องจากกล้องแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อ มีเมนูและฟังก์ชั่นการทำงานที่ไม่เหมือนกัน…..– คลิกอ่านรายละเอียด –

3. Documentary Photography เรียนถ่ายรูประดับสูง เน้นภาคปฏิบัติในสถาณการณ์จริงโดยมีการออกทริปนอกห้อง (เรียน 15 ชั่วโมง)

เนื้อหาการเรียน เริ่มต้นตั้งแต่พื้นฐานการใช้งานกล้อง DSLR (แบบเน้นภาคปฎิบัติ) โดยสอนให้รู้จัก การตั้งค่าเพื่อให้สามารถถ่ายรูปในสถานะการณ์แบบต่างๆได้อย่างถูกต้อง แนะนำการใช้งานเลนส์ ระบบโฟกัส รวมทั้งการใช้งานปุ่มต่างๆ หมวดต่างๆ ในกล้อง และเมนูที่จำเป็น ต้องใช้ในกล้องแต่ละรุ่นของท่าน เนื่องจากกล้องแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อ มีเมนูและฟังก์ชั่นการทำงานที่ไม่เหมือนกัน…..– คลิกอ่านรายละเอียด –

4. Film Photography เรียนถ่ายภาพจากกล้องฟิล์ม และการล้างฟิล์มขาวดำ รวมถึงขั้นตอนการอัดภาพขาวดำในห้องมืด

เนื้อหาการเรียน เริ่มต้นตั้งแต่พื้นฐานการใช้งานกล้อง SLR (แบบเน้นภาคปฎิบัติ) โดยสอนให้รู้จัก การตั้งค่าเพื่อให้สามารถถ่ายรูปในสถานะการณ์แบบต่างๆได้อย่างถูกต้อง แนะนำการใช้งานเลนส์ ระบบโฟกัส รวมทั้งการใช้งานปุ่มต่างๆ หมวดต่างๆ ในกล้อง และเมนูที่จำเป็น ต้องใช้ในกล้องแต่ละรุ่นของท่าน เนื่องจากกล้องแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อ มีเมนูและฟังก์ชั่นการทำงานที่ไม่เหมือนกัน……….– คลิกอ่านรายละเอียด –

5. Photoshop Lightroom ตกแต่งภาพด้วย RAW File และเทคนิคตกแต่งภาพที่นิยมใช้งานบน Photoshop และ Lightroom

หลักสูตรคอร์สเรียนตกแต่งรูปภาพจากกล้อง DSLR และ Mirrorless ซึ่งเป็นกล้องประเภทที่สามารถเลือกกำหนดคุณภาพจากการถ่ายรูป ออกมาในรูปแบบ RAW File ซึ่งเป็นไฟล์รูปภาพคุณภาพสูงที่เหมาะกับการนำมาปรับแต่งให้ดีขึ้นในภายหลัง ผ่านเครื่องมือจัดการ RAW File ที่นิยม ซึ่งทางทีมงานตากล้อง-DSLR ได้รวบรวมเทคนิคที่นิยมและรวดเร็ว ที่ใช้ในการตกแต่งรูปภาพผ่านเครื่องมือ Photoshop เช่น การปรับสีผิวของนางแบบ การทำให้หน้าเนียนใสแบบรวดเร็ว การจัดการสีของฉากหลังแบบต่างๆ เทคนิคการไดคัดรูปคน การปรับแต่งสีและแสงให้พอเหมาะในแต่ละรูป เป็นตัน…..– คลิกอ่านรายละเอียด –

จัดทริปถ่ายภาพ
  • ทริปถ่ายภาพนครวัดนครธม ประเทศกัมพูชา
  • ทริปถ่ายภาพเมืองมรดกโลก ถู่โหล่ว ประเทศจีน
  • ทริปถ่ายภาพหลวงพระบาง-วังเวียง ประเทศลาว
  • ทริปถ่ายภาพประเทศพม่า
  • ทริปถ่ายภาพหมู่กางจ๋าย-ซาปา ประเทศเวียดนาม
  • ทริปถ่ายภาพฮอยอันเมืองมรดกโลก ประเทศเวียดนาม

ทริปที่ผ่านมาของพวกเรา

จัดทริปถ่ายภาพ
  • จัดทริปถ่ายภาพในมุมมองของพลฤทธิ์ รูปแบบการจัดเน้นความสนุกสนาน กินอยู่สบาย ขึ้นอยู่กับงบประมาณของผู้ร่วมทริป และความสะดวกในสถานที่ต่างๆ
  • โปรแกรมการถ่ายภาพสามารถปรับเปลี่ยนได้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและความต้องการของผู้ร่วมทริป
  • ในทุกทริปเราจะมีการพูดคุย แลกเปลี่ยน ในเรื่องการถ่ายภาพและการพัฒนาทักษะ ตลอดจนเรื่องอื่นๆที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อให้เกิด conection ในกลุ่ม
  • มีบริษัทนำเที่ยวอย่างชัดเจน ปลอดภัยในการเดินทาง ซึ่งเราจะทำประกันอุบัติเหตุให้แก่ผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน

ทริปที่ผ่านมาของพวกเรา

Award Winning Photography

Pollit Thitivarithinun, photographer Artist.

“ผมเป็นช่างภาพ ผ่านงานโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และ Digital Art มีประสบการณ์ในวงการถ่ายภาพ 20 ปี เคยได้ร่วมงานกับหน่วย งานต่างๆ ในการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชน โดยการใช้มุมศิลปะผสานกับเทคนิคการเล่าเรื่อง ถ่ายทอดให้เป็น ผลงานที่สร้างสรรค์ในรูปแบบของภาพถ่ายและวีดีโอคอนเทนต์ เพื่อ กระตุ้นความรู้สึกและความสนใจกับทุกคนท่ีเห็นภาพเหล่าน้ัน”

img_photographer_artist_01
Categories